Trusted-Tablets Pharmacy. ℞ Drugs & medical supplies. Gastrointestinalkanalen

Trusted around the world pharmacy

 • Aciphex

  Generisk Aciphex

  Rabeprazole Sodium 10/20mg

  Generic Aciphex is used to treat symptoms of gastroesophageal reflux disease (GERD) and other conditions involving excessive stomach acid such as Zollinger-Ellison syndrome. It is also used to promote healing of erosive esophagitis (damage to your esophagus caused by stomach acid).

  Mer info »
  kr 5.35
 • Acofide

  Generisk Acofide

  Acotiamide 100mg

  Generic Acofide(Acotiamide) is used in the treatment of functional dyspepsia. It helps to relieve the symptoms like bloating after meal, epigastric pain/discomfort and early satiety. Acotiamide increases the release of acetylcholine, a chemical that can increase the motility of the intestine.

  Mer info »
  kr 26.27
 • Asacol

  Generisk Asacol

  Mesalamine 400mg

  Generic Asacol is used for treating and causing remission of various forms of mild to moderate ulcerative colitis (inflammation of the colon).

  Mer info »
  kr 6.81
 • Buscopan

  Generisk Buscopan

  Butylscopolamine 10mg

  BUTYLSCOLOPAMINE(other names of active ingridient - scopolamine butylbromide, butylhyoscine and hyoscine butylbromide) is an anticholinergic medicine. Butylscopolamine has many effects in the body including decreasing the secretion of fluids, slowing the stomach and intestines, and dilation of the pupils. Butylscopolamine is used to relieve nausea, vomiting, and dizziness associated with motion sickness and recovery from anesthesia and surgery. Butylscopolamine may also be used in the treatment of parkinsonism, spastic muscle states, irritable bowel syndrome, diverticulitis, and other conditions.

  Mer info »
  kr 6.57
 • Canasa

  Generisk Canasa

  Mesalamine 500mg

  Canasa(Mesalamine affects) et stoff i kroppen som forårsaker betennelse, vevsskade, og diaré. Mesalamine endetarms brukes til å behandle ulcerøs kolitt, proktitt og proktosigmoiditt. Mesalamine brukes også til å hindre at symptomene ulcerøs kolitt regelmessig.

  Mer info »
  kr 17.51
 • Carafate

  Generisk Carafate

  Sucralfate 1g

  Generic Carafate is used for treating and preventing ulcers.

  Mer info »
  kr 13.14
 • Celebrex

  Generisk Celebrex

  Celecoxib 100/200mg

  Generisk Celebrex brukes til behandling av revmatoid artritt, osteoartritt, ankyloserende spondylitt, juvenile artritt eller menstruasjonssmerter. Det brukes også ved familiær adenomatøs polypose (FAP) for å redusere antall polypper (utvekster) rundt endetarmen.

  Mer info »
  kr 6.08
 • Celol

  Celol®

  Calcium Carbonate 500mg

  Calcium is a mineral that is found naturally in foods. Calcium is necessary for many normal functions of the body, especially bone formation and maintenance. Calcium carbonate is used to prevent or to treat a calcium deficiency.

  Mer info »
  kr 2.19
 • Colofac

  Generisk Colofac

  Mebeverine 135mg

  Generic Colofac is used for treatment of irritable bowel syndrome. It is also indicated for treatment of gastrointestinal spasm secondary to organic disorder.

  Mer info »
  kr 9.25
 • Creon

  Generisk Creon

  Pancrelipase 150mg

  Generisk Creon er en kombinasjon av tre enzymer (proteiner): lipase, protease, og amylase. Disse enzymene produseres normalt av bukspyttkjertelen og er viktige for fordøyelsen av fett, proteiner, og sukker. Pancrelipase brukes til å erstatte disse enzymene når kroppen ikke har nok selv. Visse medisinske tilstander kan forårsake denne mangelen på enzymer, inkludert cystisk fibrose, kronisk betennelse i bukspyttkjertelen, eller blokkering av pankreatiske kanaler. Pancrelipase kan også brukes etter kirurgisk fjerning av bukspyttkjertelen.

  Mer info »
  kr 19.46
 • Cytotec

  Generisk Cytotec

  Misoprostol 200mcg

  Generisk Cytotec (Misoprostol) reduserer magen syre og beskytter magen mot skade som kan skyldes tar en steroide antiinflammatoriske medikament (NSAID) som aspirin, ibuprofen (Advil, Motrin), naproxen (Aleve), celecoxib, diclofenac, indomethacin, har meloksikam og andre. Misoprostol brukes til å hindre magesår under behandling med aspirin eller en NSAID. Misoprostol kan forårsake fødselsskader, prematur fødsel, livmor brudd, abort, eller ufullstendig abort og farlig livmor blødning. Ikke bruk misoprostol hvis du er gravid. Hvis du klarer å bli gravid, er det mulig at du må har en negativ graviditet-test før du starter denne behandlingen. Du må også bruke effektiv prevensjon for å unngå graviditet under behandling.

  Mer info »
  kr 8.15
 • Dramamine

  Generisk Dramamine

  Dimenhydrinate 50mg

  Dimenhydrinate is used to prevent and treat nausea, vomiting, dizziness, and vertigo associated with motion sickness.

  Mer info »
  kr 5.11
 • Dulcolax

  Generisk Dulcolax

  Bisacodyl 5mg

  Generic Dulcolax(Bisacodyl) er et sentralstimulerende avføringsmiddel. Det virker direkte på tarmene for å stimulere tarmmusklene til å igangsette en tarmbevegelse. Bisacodyl brukes for å lindre sporadisk forstoppelse og uregelmessighet.

  Mer info »
  kr 4.38
 • Gelusil Mps

  Gelusil mps®

  Aluminium Hydroxide + Magnesium Hydroxide 1mg

  Gelusil MPS® er et “over-the-counter” produkt produsert i form av tyggetabletter som inneholder aluminum hydroxide, magnesium hydroxide og simethicone som virkestoffer. Aluminum og magnesium er naturlig forekommende mineraler. Aluminum hydroxide og magnesium hydroxide er antacider. Simethicone gjør det lettere for gassbobbler i mage og tarm å komme sammen, noe som gjør muliggjør en lettere passasje av gass. Gelusil MPS® er et kombinert legemiddel som brukes til behandling av halsbrann, sur fordøyelsesbesvær, opprørt mage og oppblåsthet forårsaket av gass.

  Mer info »
  kr 4.38
 • Imodium

  Generisk Imodium

  Loperamide 2mg

  Generic Imodium is used for treating symptoms of certain types of diarrhea. It is also used to decrease the amount of discharge from an ileostomy.

  Mer info »
  kr 4.38
 • Melatonin

  Generisk Melatonin

  Melatonin 3mg

  Folk bruker melatonin til å justere kroppens indre klokke. Det brukes til å behandle jetlag, kontrollere døgnrytmer hos personer som jobber med skiftende arbeidstid (har skiftarbeidsforstyrrelse), og til å hjelpe blinde pasienter etablere en lys-mørkesyklusen. Melatonin brukes også for søvnløshet (insomni); forsinket søvnfase syndrom (DSPS); RBD (REM sleep Behaviour Disorder, eller parasomni); søvnløshet assosiert med ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder eller hyperkinetisk forstyrrelse); søvnløshet forårsaket av visse høyt blodtrykk medisiner kalt betablokkere; og søvnproblemer hos barn med utviklingsforstyrrelser, inkludert autisme, cerebral parese og intellektuelle funksjonshemminger. Det brukes også som søvnmiddel etter avsluttet behandling med benzodiazepin og for å redusere bivirkninger ved røykeslutt. Noen bruker melatonin ved Alzheimers sykdom eller hukommelsestap (demens), bipolar lidelse, en lungesykdom kalt kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), søvnløshet forårsaket av betablokkere, endometriose, tinnitus, sesongavhengig depresjon (SAD), mild sinnslidelse, ikke-alkoholrelatert leversykdom, kronisk utmattelsessyndrom (CFS), fibromyalgi, rastløse bein (urolige bein), en immunsykdom kalt sarkoidose, schizofreni, migrene og andre hodepine, aldersrelatert synstap, godartet prostataforstørrelse (BPH), irritabel tykktarm (IBS), benskjørhet (lav benmasse eller osteoporose), en motorisk forstyrrelse kalt tardiv dyskinesi (TD), gastroøsofageal refluks, Helicobacter pylori (H. pylori), treningsytelse, infertilitet, epilepsi, eldring, ved menopause, metabolsk syndrom, for gjenoppretting etter operasjon, sinnsbevegelse forårsaket av anestesi, stress, endringer i hjertefrekvens ved overgang fra liggende til stående stilling (postural tachycardia syndrome), ufrivillig vannlating, kjeve smerter, inflammatorisk tarmsykdom (ulcerøs kolitt) og for prevensjon.

  Mer info »
  kr 3.89
 • Miralax

  Generisk Miralax

  Polyethylene Glycol 3350 119g

  Polyethylene glycol 3350 is a laxative solution, a completely different way to treat constipation. MiraLAX is the only clinically proven method to alleviate constipation without serious side effects. MiraLAX works by naturally keeping the water in your digestive system in balance to relieve constipation without serious adverse reactions. It gently increases the frequency of bowel movements and softens the stool so that it is easier to pass.

  Mer info »
  kr 110.29
 • Motegrity

  Generisk Motegrity

  Prucalopride 1/2mg

  Motegrity (prucalopride) is a serotonin-4 (5-HT4) receptor agonist used in the treatment of gastrointestinal disorders. Motegrity is a prescription medicine used to treat chronic idiopathic constipation Idiopathic means without a known cause.

  Mer info »
  kr 13.14
 • Motilium

  Generisk Motilium

  Domperidone 10mg

  Generic Motilium is a medicine that increases the movements or contractions of the stomach and bowel. It is also used to treat nausea and vomiting caused by other drugs used to treat Parkinson's Disease.

  Mer info »
  kr 5.19
 • Nexium

  Generisk Nexium

  Esomeprazole 20/40mg

  Generic Nexium reduserer mengden av syre som produseres i magen.Medikamentet brukes til å behandle symptomer på gastroøsofageal reflukssykdom (GERD) og andre tilstander som innebærer økt syreproduksjon i magen, som Zollinger-Ellison syndrom. Det brukes også til å fremme helbredelse av erosiv øsofagitt (skade på spiserøret forårsaket av magesyre). Det kan også gis for å forebygge magesår forårsaken med helibacter pylori (H.pylori) eller ved bruk av steroide anti-inflammatoriske legemidler (NSAIDs).

  Mer info »
  kr 6.08
 • One-alpha

  Generisk One-alpha

  Alfacalcidol 0.25/0.5mcg

  Alfacalcidol eren aktiv metabolitt av vitamin D som utfører viktige funksjoner i regulering av kalsiumbalanse og benmetabolisme. Alfacalcidol er analog av vitamin D-hormonet som er aktivert av enzymet 25-hydroxylase i lever for systemisk aktivitet og i osteoblaster for lokal D-hormon aktivitet. Den har en unik kombinasjon av pleiotropiske effekter,for eksempel, på tarm, ben, parathyroidea-kjertel, muskler og hjerne. Alfacalcidol er bedre enn vanlig D-vitamin (kolekalsiferol) fordi den endelige aktivering i nyrer av sistenevnte reguleres av en negativ tilbakekoblingsmekanisme. Selv om alfacalcidol er mye brukt i behandling av osteoporose, er dets virkningsmekanisme i ben ikke fullt ut klarlagt. Alfacalcidol stimulerer intestinal kalsiumabsorpsjon (Ca), øker utskillelse av Ca i urinen,og serumkalsium nivåer, og undertrykker parathyroidhormonsekresjon (PTH).

  Mer info »
  kr 5.25
 • Orahelp

  Orahelp®

  Choline Salicylate, Lignocaine 8.5% + 2% 15g

  Orahelp® is an antiseptic oral gel. It is an effective remedy for various types of mouth ulcers. The specific indications for the medication are ulcers in mouth, toothaches, and abrasions in the mouth.

  Mer info »
  kr 69.99
 • Ovol

  Generisk Ovol

  Simethicone 15ml

  Ovol lar gassbobler i magen og tarmen komme sammen enklere, som gjør passasje av gass enklere. Ovol brukes for å lindre smertefullt trykk forårsaket av for mye gass i magen og tarmen. Ovol er for bruk på babyer, barn og voksne.

  Mer info »
  kr 78.75
 • Pepcid

  Generisk Pepcid

  Famotidine 20/40mg

  Generic Pepcid is used for treating and preventing ulcers; treating and preventing heartburn associated with acid indigestion and sour stomach. It is also used to treat gastroesophageal reflux disease (GERD), conditions that cause increased acid secretion and esophagitis.

  Mer info »
  kr 5.21
 • Prepro

  PrePro®

  Probiotics And Prebiotics 1mg

  PrePro® capsules is used for Bowel problems, Irritable bowel syndrome, Indigestion, Decreasing constipation, Diarrhea, Bacterial infections, Constipation, Diarrhea associated with using antibiotics, Eczema, Diarrhea in children and other conditions. PrePro® capsules may also be used for purposes not listed in this medication guide. PrePro® capsules contains Bifidobacterium Drevea, Bifidobacterium Infantis, Bifidobacterium Longum, Fructo Oligosaccharide, Lactobacillus Acidophilus, Lactobacillus Buigenea, Lactobacillus Casei Variety Rhamnosus, Lactobacillus Plantanum, Lactobacillus Rhamnosus and Streptococcus Thermophilus as active ingredients.

  Mer info »
  kr 8.76
 • Prevacid

  Generisk Prevacid

  Lansoprazole 15/30mg

  Generic Prevacid decreases the amount of acid produced in the stomach. It is used to treat and prevent stomach and intestinal ulcers, erosive esophagitis (damage to the esophagus from stomach acid) and other conditions involving excessive stomach acid such as Zollinger-Ellison syndrome.

  Mer info »
  kr 6.08
 • Prilosec

  Generisk Prilosec

  Omeprazole 10/20/40mg

  Generic Prilosec is used for treating heartburn or irritation of the esophagus caused by gastroesophageal reflux disease (GERD). It may also be used for short-term treatment of ulcers of the stomach or small intestines and to help prevent them from coming back; to treat conditions that cause your body to make too much stomach acid (eg, Zollinger-Ellison syndrome).

  Mer info »
  kr 6.08
 • Pro-wel

  Pro-wel®

  Probiotics And Prebiotics 1mg

  Pro-Wel® sachet is used for gastric ulcer and other conditions. Pro-Wel® Sachet may also be used for purposes not listed in this medication guide. Pro-Wel® Sachet contains Probiotic Composite as an active ingredient. Pro-Wel® Sachet works by restoring the pro/antioxidant balance in the gastric mucosa.

  Mer info »
  kr 10.94
 • Protonix

  Generisk Protonix

  Pantoprazole 20/40mg

  Generic Protonix is used to treat erosive esophagitis (damage to the esophagus from stomach acid), and other conditions involving excess stomach acid such as Zollinger-Ellison syndrome.

  Mer info »
  kr 5.84
 • Reglan

  Generisk Reglan

  Metoclopramide 10mg

  Generic Reglan is used for short-term treatment of gastroesophageal reflux disease (GERD) in certain patients who do not respond to other therapy. It is used to treat symptoms of a certain digestive problem in diabetic patients (diabetic gastroparesis).

  Mer info »
  kr 6.20
 • Valproate

  Generisk Valproate

  Valporic Acid 500mg

  Kontrollere visse typer anfall i behandlingen av epilepsi hos pasienter som ikke er i stand til å innta den orale formen av valproate. Det kan også brukes for andre tilstander etter avtale med legen din. Valproate er et krampestillende middel. Den virker ved å øke et visst kjemikalie i hjernen.

  Mer info »
  kr 8.76
 • Yogut

  Yogut®

  Probiotics And Prebiotics 1mg

  Yogut® capsules is a Probiotic composite containing oligofructose, lactobacillus acidophilus, lactobacillus rhamnosus, bifidobacterium bifidum, bifidobacterium infantis, bifidobacterium longum. Yogut® capsules is a preparation that normalizes gut organisms/flora. The excessive use of certain antibiotics will also cause several side effects, with one of the most common being diarrhea. Yogut® capsules is quite useful in treating diarrhea caused by antibiotics. It is worth mentioning that Yogut® capsules contains probiotics, so it offers several benefits related to your digestive system.

  Mer info »
  kr 8.76
 • Zantac

  Generisk Zantac

  Ranitidine 150/300mg

  Generisk Zantac reduserer produksjonen av magesyre. Det er også brukt til å behandle sår i tynntarmen som ikke har respondert på annen behandling.

  Mer info »
  kr 2.19
 • Zofran

  Generisk Zofran

  Ondansetron 4/8mg

  Generic Zofran is used to prevent nausea and vomiting that may be caused by surgery or by medicine to treat cancer (chemotherapy or radiation). Ondansetron blocks the actions of chemicals in the body that can trigger nausea and vomiting.

  Mer info »
  kr 13.14

Land, språk og valuta

Vår betalingsløsning er sertifisert av:

Secure shopping certificates

Tilbakemeldinger

 • Mailen dere sendte gikk tilbake til spørreundersøkelsen og den eneste linken er den jeg svarer på nå.
  Spørsmål #1; Har du mottatt medikamentene du bestilte?
  Svaret er ja, og jeg ble impondert over tiden det tok å få det levert, kun 10 dager!
  Spørsmål #2; Svarte medikamentene til dine forventninger?
  Igjen så er svaret ja! Jeg var også imponert over deres hjemmeside som forklarer alt om hvordan å bestille utenfor USA, kvaliteten på medikamenter laget i Indiske laboratorier, nummerene som man kan ringe om sendingen sitter fast i tollen og hvor lett det er å legge inn en bestilling. - Henrik

  • Trust Pharmacy. Generic drugs & medical supplies.