Trusted-Tablets Pharmacy. ℞ Drugs & medical supplies. Kreft

Trusted around the world pharmacy

 • Synthroid

  Generisk Synthroid

  Levothyroxine 25/50/88/100/200mcg

  Generic Synthroid brukes til å behandle lav skjoldbruks- aktivitet og til å behandle eller undertrykke ulike typer av struma. Det brukes også sammen med kirurgi og andre medikamenter til å behandle visse typer kreft i skjolbrukskjertelen.

  Mer info »
  kr 145.85
 • Alkeran

  Generisk Alkeran

  Melphalan 2mg

  Alkeran er en kreftmedisin ('antineoplastisk' eller 'cytotoksisk'). Dette er cellegift klassifisert som et alkylerende stoff. Alkeran brukes til å behandle multippelt myelom, eggstokkreft, nevroblastom, rabdomyosarkom, brystkreft, melanom. Legemidlet kan også brukes i noen protokoll for benmargstransplantasjon.

  Mer info »
  kr 65.69
 • Arimidex

  Generisk Arimidex

  Anastrozole 1mg

  Generisk Arimidex blir brukt for å behandle brystkreft hos kvinner som er ferdig med overgangsalderen, inkludert kvinner med bedring av sykdommen etter behandling med tamoxifen.

  Mer info »
  kr 76.64
 • Aromasin

  Generisk Aromasin

  Exemestane 25mg

  Aromaskin brukes til å redusere østrogennivåer hos postmenopausale kvinner, som kan vise veksten av visse typer brysttumorer som behøver østrogen for å vokse i kroppen. Aromasin brukes til å behandle brystkreft hos postmenopausale kvinner. Den gis ofte til kvinner hvis kreft har vokst frem selv etter kirurgi, stråling eller andre kreftmedikamenter har blitt prøvd uten hell.

  Mer info »
  kr 32.85
 • Casodex

  Generisk Casodex

  Bicalutamide 50mg

  Generic Casodex is used for treating prostate cancer.This medicine is intended for use with other medicines.

  Mer info »
  kr 40.76
 • Cytoxan

  Generisk Cytoxan

  Cyclophosphamide 50mg

  Generic Cytoxan is used for treating certain types of the following cancers: lymphoma, multiple myeloma, leukemia, mycosis fungoides, neuroblastoma, ovarian cancer, eye cancer and breast cancer. It is usually used in combination with other medicines. It may also be used to treat certain kidney problems (nephrotic syndrome) in children.

  Mer info »
  kr 7.29
 • Droxia

  Generisk Droxia

  Hydroxyurea 500mg

  Generic Droxia is used for treating skin cancer, cancer of the ovary or chronic myelocytic leukemia that is recurrent, has spread or cannot be helped with surgery. It may also be used with radiation to control skin cancers of the head and neck.

  Mer info »
  kr 26.19
 • Eulexin

  Generisk Eulexin

  Flutamide 250mg

  Generic Eulexin is an antiandrogen. It works in the body to prevent the actions of androgens (male hormones). It is used in the treatment of prostate cancer.

  Mer info »
  kr 14.11
 • Femara

  Generisk Femara

  Letrozole 2.5mg

  Letrozol er et hormonelt legemiddel som reduserer østrogennivået hos kvinner etter overgangsalderen. Det bremser vekst av visse typer brystsvulster som trenger østrogener for å vokse. Letrozol brukes til å behandle brystkreft og livmorskreft etter klimakteriet.

  Mer info »
  kr 7.01
 • Gleevec

  Generisk Gleevec

  Imatinib 100/400mg

  Generic Gleevec interferes with the growth of some cancer cells. Generic Gleevec is used to treat certain types of leukemia (blood cancer), bone marrow disorders, and skin cancer, or certain tumors of the stomach and digestive system.

  Mer info »
  kr 70.07
 • Kisqali

  Generisk Kisqali

  Ribociclib 200mg

  Generisk Kisqali (ribociclib) er en medisin for kreftbehandling som forhindrer vekst og spredning av kreftceller i kroppen. Den blir brukt til å behandle kvinner med hormonrelatert brystkreft. Ribociclib brukes kun ved negative tester for et protein  'human epidermal growth factor receptor 2' (HER2). HER2-proteinet kan forårsake vekst av kreftceller. Denne medisinen blir brukt i situasjoner når sykdommen har utviklet seg eller har spredt seg til andre deler av kroppen etter andre behandlinger. Kisqali blir vanligvis foreskrevet i kombinasjon med andre kreftmedisiner som letrozole (Femara) eller fulvestrant (Faslodex).

  Mer info »
  kr 542.26
 • Kytril

  Generisk Kytril

  Granisetron 1mg

  Generic Kytril is used for preventing nausea and vomiting caused by cancer chemotherapy and radiation.

  Mer info »
  kr 18.61
 • Leukeran

  Generisk Leukeran

  Chlorambucil 2/5mg

  Leukeran er en kreftmedisin som forhindrer vekst og spredning av kreftceller. Chlorambucil brukes til behandling av flere typer kreft, blant annet Hodgkins sykdom og visse typer leukemi eller lymfom.

  Mer info »
  kr 28.47
 • Melatonin

  Generisk Melatonin

  Melatonin 3mg

  Folk bruker melatonin til å justere kroppens indre klokke. Det brukes til å behandle jetlag, kontrollere døgnrytmer hos personer som jobber med skiftende arbeidstid (har skiftarbeidsforstyrrelse), og til å hjelpe blinde pasienter etablere en lys-mørkesyklusen. Melatonin brukes også for søvnløshet (insomni); forsinket søvnfase syndrom (DSPS); RBD (REM sleep Behaviour Disorder, eller parasomni); søvnløshet assosiert med ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder eller hyperkinetisk forstyrrelse); søvnløshet forårsaket av visse høyt blodtrykk medisiner kalt betablokkere; og søvnproblemer hos barn med utviklingsforstyrrelser, inkludert autisme, cerebral parese og intellektuelle funksjonshemminger. Det brukes også som søvnmiddel etter avsluttet behandling med benzodiazepin og for å redusere bivirkninger ved røykeslutt. Noen bruker melatonin ved Alzheimers sykdom eller hukommelsestap (demens), bipolar lidelse, en lungesykdom kalt kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), søvnløshet forårsaket av betablokkere, endometriose, tinnitus, sesongavhengig depresjon (SAD), mild sinnslidelse, ikke-alkoholrelatert leversykdom, kronisk utmattelsessyndrom (CFS), fibromyalgi, rastløse bein (urolige bein), en immunsykdom kalt sarkoidose, schizofreni, migrene og andre hodepine, aldersrelatert synstap, godartet prostataforstørrelse (BPH), irritabel tykktarm (IBS), benskjørhet (lav benmasse eller osteoporose), en motorisk forstyrrelse kalt tardiv dyskinesi (TD), gastroøsofageal refluks, Helicobacter pylori (H. pylori), treningsytelse, infertilitet, epilepsi, eldring, ved menopause, metabolsk syndrom, for gjenoppretting etter operasjon, sinnsbevegelse forårsaket av anestesi, stress, endringer i hjertefrekvens ved overgang fra liggende til stående stilling (postural tachycardia syndrome), ufrivillig vannlating, kjeve smerter, inflammatorisk tarmsykdom (ulcerøs kolitt) og for prevensjon.

  Mer info »
  kr 3.89
 • Neomercazole

  NeoMercazole

  Carbimazole 5/10/20mg

  Neo-Mercazole tablets contain carbimazole, an anti-thyroid drug used to treat hyperthyroidism or over-active thyroid, also known as Grave’s Disease or goitre, to reduce high levels of thyroid hormone.

  Mer info »
  kr 10.95
 • Nexavar

  Generisk Nexavar

  Sorafenib 200mg

  Nexavar er et kreftmedikament som blander seg inn veksten og spredningen av kreftceller i kroppen. NexAVAR brukes for å behandle leverkreft, tyreoideakreft, eller en type nyrekreft kalt avansert renalcellekarcinom.

  Mer info »
  kr 70.08
 • Nolvadex

  Generisk Nolvadex

  Tamoxifen 10/20mg

  Generisk Nolvadex brukes til behandling av brystkreft som har spredt seg til andre organer. I tillegg er det benyttet sammen med andre medisiner for å behandle andre typer brystkreft.  Det kan brukes hos kvinner som har høy risiko for brystkreft og hos kvinner med DCIS (etter kirurgi og stråling) for å redusere risikoen for å utvikle brystkreft.

  Mer info »
  kr 3.65
 • Premarin

  Generisk Premarin

  Conjugated Estrogens Usp 0.625mg

  Generisk Premarin brukes til behandling av noen menopausesymptomer (for eksempel, hetetokter, tørrhet i skjeden eller kløe). Brukes til forebygging av osteoporose (benskjørhet) etter menopause hos enkelte pasienter. Det brukes også for enkelte pasienter til behandling av lave østrogennivåer, prostatakreft eller brystkreft.

  Mer info »
  kr 18.51
 • Rheumatrex

  Generisk Rheumatrex

  Methotrexate 2.5/10mg

  Generic Rheumatrex is used for treating certain types of cancer, severe psoriasis or rheumatoid arthritis in certain patients.

  Mer info »
  kr 6.59
 • Tarceva

  Generisk Tarceva

  Erlotinib 150mg

  Generisk Tarceva (erlotinib) er en kreftmedisin som forstyrrer veksten av kreftceller og forsinker deres spredning i kroppen. Erlotinib brukes til å behandle ikke-småcellet lungekreft eller pankreatisk kreft som har spredd seg til andre deler av kroppen (metastatisk). Erlotinib gis vanligvis etter at andre kreftmedisiner har blitt forsøkt uten suksess.

  Mer info »
  kr 291.98
 • Tasigna

  Generisk Tasigna

  Nilotinib 200mg

  Nilotinib is a cancer medicine that interferes with the growth and spread of cancer cells in the body. Nilotinib is used to treat a type of blood cancer called Philadelphia chromosome positive chronic myeloid leukemia (CML) in adults and children who are at least 1 year old. Nilotinib is usually given after other medications have been tried without success.

  Mer info »
  kr 187.70
 • Vepesid

  Generisk Vepesid

  Etoposide 50mg

  Generic Vepesid is used for treating patients with lung cancer and recurrent testicular tumors. It is used in combination with other cancer medications. VePesid is an antineoplastic. It works by stopping the tumor cells from dividing (mitosis), which prevents the spread of certain types of cancer.

  Mer info »
  kr 87.59
 • Xeloda

  Generisk Xeloda

  Capecitabine 500mg

  Generic Xeloda is an antimetabolite. It works by interfering with the production of proteins necessary for cancer cell growth and reproduction. Treating certain types of breast, colon, or colorectal cancer in some patients.

  Mer info »
  kr 172.26
 • Xtandi

  Generisk Xtandi

  Enzalutamide 40mg

  Enzalutamide is an anti-androgen. It works in the body by preventing the actions of androgens (male hormones). Enzalutamide is used to treat prostate cancer. Enzalutamide is used together with other medicines, or with surgery.

  Mer info »
  kr 375.41
 • Zytiga

  Generisk Zytiga

  Abiraterone 250mg

  Abiraterone works by reducing androgen production in the body. Androgens are male hormones that can promote tumor growth in the prostate gland. Abiraterone is used together with steroid medication (prednisone or methylprednisolone) to treat prostate cancer that has spread to other parts of the body. abiraterone is used in men whose prostate cancer cannot be treated with surgery or other medicines.

  Mer info »
  kr 87.60

Land, språk og valuta

Vår betalingsløsning er sertifisert av:

Secure shopping certificates

Tilbakemeldinger

 • Takk for at dere tok kontakt, Jeg har mottatt pillene og har også hatt anledning til å bruke dem. Jeg er svært fornøyd, kan vel også si at det gjelder kjæresten min.
  Takk - RH

  • Trust Pharmacy. Generic drugs & medical supplies.